MENU

Cơm - Xào - Gỏi Gà

Đùi gà góc tư - pate - xôi#

Đùi gà góc tư - pate - xôi#

Giá:
98.00098.000VNĐ
Số lượng:

Thông tin sản phẩm

Đùi gà góc tư - pate - xôi