MENU

Món Bò

Bò thăn bít tết - khoai tây (lớn)#

Bò thăn bít tết - khoai tây (lớn)#

Giá:
215.000215.000VNĐ
Số lượng:

Thông tin sản phẩm

Bò thăn bít tết - khoai tây (lớn)