MENU

Món Bò

Bò thăn bít tết - pate - trứng#

Bò thăn bít tết - pate - trứng#

Giá:
115.000115.000VNĐ
Số lượng:

Thông tin sản phẩm

Bò thăn bít tết - pate - trứng