MENU

Món Ốc - Lẩu

Lẩu gà tiềm ớt hiểm (Nguyên con)#

Lẩu gà tiềm ớt hiểm (Nguyên con)#

Giá:
457.000457.000VNĐ
Số lượng:

Thông tin sản phẩm

Lẩu gà tiềm ớt hiểm (Nguyên con)